Det verste er ikke at E6 Ringebu forsinkes et tiår eller to, men at noen går inn for det som amerikanere kaller «rewilding»

Det verste er ikke at E6 Ringebu forsinkes et tiår eller to, men at noen går inn for det som amerikanere kaller «rewilding»: At jord som er eller har vært dyrket skal tilbakeføres til flom-mark/våtmark, med mandelpil og andre buskvekster, skriver Jo Heringstad. (Arkivfoto)

Det verste er ikke at E6 Ringebu forsinkes et tiår eller to, men at noen går inn for det som amerikanere kaller «rewilding»: At jord som er eller har vært dyrket skal tilbakeføres til flom-mark/våtmark, med mandelpil og andre buskvekster, skriver Jo Heringstad. (Arkivfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Undertegnede har to moderne topografiske kart – med navnene Øyer og Otta, som dekker stor del av Gudbrandsdalen. Otta-kartet dekker også stor del av Rondane. Det har en temmelig lang grønn linje, som ifølge tegnforklaring er grense for naturvernområde. I dette tilfellet Rondane nasjonalpark.

På Øyer-kartet er det små vernearealer, bortsett fra et verneområde øst for Åstdalen, og det i Imsdalen i Ringebu kommune. Det minste vernearealet er Trettenstrykene fuglefredningsområde, med bare Lågen fra og med utløpet fra Losna til og litt forbi Hovde-fossen som areal. Dette vernearealet ble offisielt opprettet for å bevare 4 km elve-strekning med mye åpent vann vinterstid, og stor bestand av nasjonalfuglen fossekall.

I praksis utelukker dette vesle vernearealet bygging av et kraftverk med produksjon 95 GWh, som er 2/3 av den i Mesna kraftverk, og som tilsvarer produksjonen i mange (skjemmende) vindmøller. Arbeidet med Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag har vist at vernet av Lågen ved Tretten utelukker også graving i utløpet fra Losna, som kunne ha senket flomvannsstandene i Lågen gjennom hele Ringebu kommune!

Nå er det aktuelt å opprette diverse nye naturvernområder, i både høytliggende og lavtliggende deler av landskapet i Gudbrandsdalen, så det må trykkes nye kart med mange flere grønne linjer. Er dette nødvendig, for å verne landskapet mot alt som enfoldige lokale bønder og kommunestyrer kan finne på? Er dette nødvendig, også for at natur- og miljøbyråkratene på fylkesnivået skal få noe mer å stelle med? «Hevder» de «revir», omtrent som ulver?

Skiftende kommunestyrer i Ringebu er ikke «enfoldige»; men de har «spilt sine kort dårlig», når det gjelder ny E6 utenfor tettstedet Vålebru. Det verste er ikke at denne viktige vegparsellen forsinkes et tiår eller to. Det verste er at noen (på fylkesnivået) nå går inn for det som amerikanere kaller «rewilding»: At jord som er eller har vært dyrket skal tilbakeføres til flom-mark/våtmark, med mandelpil og andre buskvekster!

Landskapet langs Lågen er mer kulturlandskap enn naturlandskap, der det er riktig og viktig å beskytte dyrket og dyrkbar jord mot flommer i Lågen, med ny E 6 på fylling ute ved Lågen langt nordover fra Elstad, så vel som utenfor tettstedet i Fåvang. Hvis høy vegfylling nær Lågen der blir for dyr, så er det flomvannstanden i Lågen som må senkes!

Les også: Vern og villfarelse

Les også: Er det ikke lokalpolitikernes ansvar å si ifra

Les også: Det er neppe tilfeldig at Fylkesmannen velger å foreslå mere utvida vern i Ringebu enn i noen annen kommune i dalen. Ordfører Fossmo og Ringebu Ap må ta en del av ansvaret for dette.

Les også: Verneprosessen må stoppes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags