Gå til sidens hovedinnhold

Det viktigste er å signalisere et håp

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


GD har i flere saker den siste tida satt søkelyset på at flere og flere barn lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

Alle barn og unge har krav på et godt oppvekstmiljø, uansett hvem de er, og hvilken bakgrunn de har. Det er det offentlige fellesskapets oppgave å stille opp for familiene, barna og de unge i lavinntektsfamiliene. Kommunen, barnehagen, skolen, helsetjenesten og arbeidslivet må samarbeide for å lykkes. I tillegg til den støtten og hjelpen som det offentlige gir, er det flere private innsamlingsaksjoner, slik som Opplandshjelpen som bidrar på sine måter. Hvilke frivillige organisasjoner som anbefales av Innsamlingskontrollen og dermed anses trygge å gi til, finner en enkelt fram til ved å søke på Innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen er et offentlig organ som følger med på at de som oppretter og driver slik virksomhet faktisk oppfyller kravet om at innsamla midler skal gå til formålet.

Øyer Arbeiderparti har foreslått flere ganger å innføre et fast måltid i skolen, som et folkehelsebidrag og et lite bidrag til å bedre de unges oppvekst vilkår. Alle de andre partiene i kommunestyret stemte ned forslagene, som dermed ikke ble innført. Høsten 2021 er det stortingsvalg, et av mange gode tiltak i Arbeiderpartiets program er å «Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv». Vi tror på et godt valg og at dette vil bli gjeldende politikk på nasjonalt nivå.

Kan det bli enda flere som lever i lavinntektsfamilier fremover? Min spådom er at denne gruppa øker og fortsetter å øke så lenge vi har covid-19 tiltak. Å bli arbeidsledig fra et lavlønnsyrke der kun 66 % av inntekten dekkes, vil medføre at flere kommer inn under gruppa lavinntektsfamilier. Det viktigste for meg er likevel å signalisere et håp, jeg er selv oppvokst i en lavinntektsfamilie så jeg vet hva det innebærer.

Brit K. Lundgård, leder, Øyer Arbeiderparti