Debatten om fremtidens høgskole utvides. Til nå har det blitt diskutert om høgskolen skal fortsette å ligge på Storhove eller om den skal flytte til Lurhaugen. På tampen presenterer Coop og Møller Eiendom en ny tomtemulighet. 28 mål rett nord for Rosenlund Bydelssenter.

Det er ingen tvil om at en høgskole rett ved siden av senteret vil være gull for Coop Eiendom. Den store tomta kan også gi rom for gode utviklingsmuligheter. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at Rosenlund er mindre sentralt enn Lurhaugen. En slik beliggenhet vil ikke i like stor grad bidra til å en utvikle en yrende urban kjerne, hvor både andre bedrifter, butikker, kafeer og kollektivknutepunktet ligger rett ved. Som det står i styredokumentene handler høgskolebeliggenheten også om stedsutvikling.

Torsdag 9. mars skal studiestedsutviklingen opp som en diskusjonssak i høyskolestyret. Først og fremst må styret ta stilling til om Storhove skal oppgraderes og tilpasses framtidas behov, eller om høgskolen bør flyttes. Siste ord har departementet og Stortinget, med mindre nytt bygg skal finansieres av andre enn det offentlige. Markedskreftene må likevel ikke bli styrende.

Hvor høgskolen skal ligge i fremtiden handler først om fremst om hva som gir en best mulig utdanningsinstitusjon. Hva som gir studentene best rammer for læring, hva som tiltrekker dyktige ansatte, hva som styrker avdelingen på Lillehammer og hva som muliggjør ønsket om å bli et universitet.

Denne avgjørelsen vil ta tid, og det er fremdeles rom for å diskutere nok et alternativ. Det kan både høgskolen og Lillehammer være tjent med.

Tilbyr ny tomt for høgskolen: – Her kan de få alt Storhove mangler

Det koker rundt mulig flytting av høgskolen til sentrum

Hun vil flytte høgskolen til sentrum – dit vil næringslivet også

Dritpakke eller solskinnshistorie?

Flytting av høgskolen til sentrum er en vinn-vinn situasjon

Grip denne sjeldne muligheten!