Dette arbeidet har pågått i fire år: – Noen vil mene dette er forsøpling

Sist uke kom den første av fem tankeplasser i regi av kulturarvenheten og regionalenheten i Oppland fylkeskommune på plass i glissen granskog på Tretten. Kunstneren heter Erik Pirolt og kunstverket heter M.A.U.R.