I plattformen skriver den påtroppende regjeringen at det såkalte «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut. Dette er eneste gang Innlandet er nevnt i den 86 sider lange erklæringen. Det betyr at dagens sykehusstruktur i Innlandet skal utredes med et nytt erstatningssykehus for dagens sykehus i Hamar.

Regjeringen ønsker også å sikre en kommersiell allmennkringkaster på radio med hovedkontor på Lillehammer. P4 Radio Hele Norge AS har hatt hovedkontor på Lillehammer siden starten, men har vært ramma av nedbemanning de siste åra.

Hurtigtog

I plattformen står det at ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet opprettholdes. Denne utbyggingen innebærer blant annet dobbeltspor for hurtigtog mellom Oslo og Lillehammer innen 2034. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity, sier plattformen.

Fokus på landbruk

Landbrukspolitikk har vært viktig for partiene i valgkampen. Den nye regjeringen går inn for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

– Næringsutøverne i landbruket må ha samme inntektsmuligheter som andre grupper, heter det i plattformen.

I tillegg vil de bedre bærekraften i landbruket, trappe opp norsk matproduksjon og gjennomgå erstatningsordningene for avlingsskader.

Desentralisert beredskap

Ifølge den påtroppende regjeringen må beredskapen innen ambulanse og luftambulanse sikres, særlig i distriktet. De vil derfor forberede statlig overtakelse av luftambulansen.

Den omstridte nærpolitireformen skal også evalueres.

– Det lokale politiet i hele landet må styrkes, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved alvorlige hendelser. En desentralisert politistruktur sikrer beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet, skriver den påtroppende regjeringen.

Mer restriktiv rovdyrpolitikk

Reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn skal også utredes, med et mål om å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

– Hovedpoenget er at man skal lytte mer til dem som er berørt av politikken, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen onsdag.

I plattformen står det at regjeringen skal styrke de regionale rovviltnemndenes rolle.

– Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser, heter det der.