- Dette er bare småtteri til sikring mot ras og flom

Ordfører Elias Sperstad i flomutsatte Skjåk er ikke fornøyd med beløpet som avsettes til flom- og rassikring over statsbudsjettet.