Dette er den nye sykehusdirektøren

Kari Mette Vika er ansatt som direktør i divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.