Vegfinans AS, som eies av fylkeskommunene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark, skrur opp bompengesatsene. Det blir dyrere over alt. Prisøkningen er i tråd med økningen i konsumprisindeksen, og når det blir et heftig prisbyks denne gangen, begrunnes det med at det er lenge siden sist ...

Transportnæringen må dytte ekstrakostnaden over på kundene, som i sin tur må dekke inn økte kostnader ved å øke sine priser. Folk som er avhengig av å bruke disse vegene til og fra jobb har et pendlerfradrag som monner litt mer enn det gjorde ved forrige prisøkning. Like fullt blir dette en del av folks store kostnadsbilde.

Når man har akseptert bompengefinansiering av vegbygging, vil prisendringer være en del av virkeligheten fram til vegen er nedbetalt. Kostnadssprekker, skivebom i beregningene av trafikkmengde og andre forhold, – det er ikke andre enn brukerne å dele kostnadene på. Alternativet er forlenget nedbetalingstid.

For fylkene som eier Vegfinans, handler dette om forsvarlig gjeldshåndtering. Fylkeskommunene sitter med et vanvittig stort garantiansvar, og slik vil dette fortsette om ikke staten kommer rekende med penger til gjeldssanering.

Trafikantene må altså svelge det meste. Noe til irritasjon, men noe også til stor harme. Dagpendlere som passerer alle E6-bommene i Gudbrandsdalen må nå ut med nesten 100 kroner hver veg, for å kjøre på en veg som fortsatt er bare halvferdig, der halvparten av strekningen Ringebu – Otta fortsatt ikke er ferdig planlagt, og INGEN kan svare på når vegen kan ventes å stå ferdig. Det er den pinlige delen av prisøkningen på bomvegene fra 1. februar. Dette er det store bompengebedraget.