Dette er dokumentet rådmannen i Lillehammer ikke vil at du skal se

Dette er dokumentet rådmannen i Lillehammer kommunen ikke vil at du skal se.

Dette er dokumentet rådmannen i Lillehammer kommunen ikke vil at du skal se. Foto:

GD presenterer dokumentet som omhandler finansiering og organisering av vintersportsarrangementene i Lillehammer. Rådmannen i Lillehammer har valgt å unnta notatet fra offentligheten.

DEL

Last ned rapporten i bunnen av saken.

Rådmannen i Lillehammer har valgt å unnta notatet som omhandler finansiering og organisering av vintersportsarrangementene i Lillehammer fra offentligheten. Nyheten ble først presentert på GD.no fredag 30. august, da ordførerkandidat for Rødt, Øyvin Aamodt tilbød seg å distribuere notatet til alle interesserte.

– Jeg reagerer på at rådmannskontoret ikke vil frigi et ferdigstilt notat som omhandler en så betent politisk sak. Slik jeg leser notatet, argumenteres det for at kommunen indirekte skal fortsette å pøse inn millioner i verdenscuparrangementene. Byens innbyggere bør kjenne til innholdet før de går til valgurnene, sa han til GD fredag, etter å ha fått avslag på innsynsbegjæringen fra kommunens fungerende rådmann, Anne Hvattum, torsdag.

Notatet er resultat av et arbeid fra flere involverte og ført i pennen av Jan Tore Mehren, innleid som ekstern rådgiver av rådmannen for å få fram grunnlagsmateriale til en politisk beslutning til høsten. Kommunestyret satte i februar av inntil 200.000 kroner til ekstern bistand for å gjøre denne jobben. Mandatet til Mehren har blant annet vært å gjøre faglige forretningsmessige vurderinger med tanke på hvordan vintersportsarrangementene skal organiseres.

– Viktig med størst mulig grad av åpenhet

GD har fått tak i dokumentet, og velger nå å presentere notatet i sin helhet. Notatet konkluderer med at Olympiaparken, eid av Lillehammer kommune, bør sitte i førersetet fortsatt, og det begrunnes ut fra flere forhold. Blant annet vektlegges det at selskapet har felles overordnede målsettinger med arrangør. Videre at det er etablert god styringsstruktur i selskapet og at organisasjonen er svært kompetent. Ett annet forhold som tydeliggjøres i notatet er at verken Hafjell Kvitfjell Alpin AS eller Visit Lillehammer AS er interessert i å bli arrangør.

– Det er viktig med størst mulig grad av åpenhet når det gjelder prosesser som angår forvaltning av offentlighetens midler. Det er ingenting i dokumentet som ikke allmennheten bør få innsyn i. Bare når innbyggerne får innsyn i premisser for beslutningen som venter, og slik kan være med og diskutere dem, kan vi sikre en åpen og god debatt, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i GD, Kristian Skullerud.

Notatet skal ha skapt bølger i politiske kretser og handler om hvordan arbeidet med store idrettsarrangement i Lillehammer skal organiseres etter at selskapet Lillehammer Skifestival AS gikk over ende rett før nyttår. Lillehammer kommune gikk på et smertelig økonomisk tap på nærmere 7–8 millioner i forbindelse med oppløsningen av selskapet Lillehammer Skifestival AS.


Her er brevet som førstekandidatene i opposisjonspartiene i Lillehammer har sendt til ordføreren:

Ordfører, gjør notatet tilgjengelig for alle!

Rådmannen har tilbakeholdt et notat som omhandler hvilket valg kommunen skal gjøre angående kommende World Cup-arrangementer i Lillehammer. Vi vil på det sterkeste oppfordre ordføreren til å gjøre notatet tilgjengelig for alle interesserte snarest.

Notatet inneholder ingenting som bør hemmeligstemples, og er kun et innlegg i den viktige debatten som foregår i kommunen for tiden. Åpenhet omkring viktige temaer for kommunen vår er en forutsetning for et levende demokrati.

Øyvin Aamodt, Rødt

Johannes Wahl Gran, Miljøpartiet de Grønne

Oddvar Møllerløkken, Høyre

Ingunn Haavemoen, Senterpartiet

Jytte Sonne, Kristelig Folkeparti

Astrid Gaassand, Fremskrittspartiet

Mona Bergh Brustad, Pensjonistpartiet

Klikk her for å lese hele rapporten

Artikkeltags