– Dette er en stor katastrofe for Sel og Nord-Gudbrandsdal

Ei arbeidsgruppe i regi av Sykehuset Innlandet HF har lagt fram en rapport om utvikling av tilbudet for psykisk syke i Nord-Gudbrandsdal. Den rapporten fikk så hatten passet under kommunestyremøtet i Sel mandag.