Gå til sidens hovedinnhold

Dette er ikke politikk, men fiksfakseri

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har alltid vært stolt av at arbeiderpartiet fronter demokratiet, og at flertallet teller, men da må det være gjennom saklig partiarbeid ogargumentasjon som hele denne skolestrukturen bar preg av i første fase. Kommunen fikk WSP (et uavhengig konsulentfirma, som jobber med å planlegge og utforme bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden),og de ble engasjert som en uhildet part til å vurdere saken. De kom fram til at Messenlia skole burde bestå. Messenlia skole er nyest og der vardet plass nok, og Mesnali var i vekst.

Næroset var også trukket fram som et vekstområde. Dette begynte som en budsjettsak, noe som for øvrig ikke burde ligge til grunn for en skolestruktur. Saken har vært gjennom hele 5 instanser og konklusjonen har hele tiden vært den samme. Så etterhøringsfristen så begynte det å røre på seg i Åsmarka og Lismarka, og med hjelp fra et par stråmenn innen partiet ble det masseinnmelding i de to bygdene, med «hemmelige» vervemøter, og et siste møte om stemmestrategi kvelden før medlemsmøtet. Dette er folk som aldri harvært interessert i partiarbeid før, og som jo har hørt til i alle partiretninger. Dette ble gjort for å presse fram et nytt medlemsmøte for å stemme pånytt over saken.

Alt dette ble holdt hemmelig for de to andre bygdene, som ikke fikk anledning til å mobilisere. Dette var regissert og har ingenting med fornuft og partiarbeid å gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å synke så dypt. At dette var regissert av noen kom jo tydelig fram under avstemningen. Det ble foreslått å beholde alle femskolene, det hadde vi jo hatt flertall for, men «pressgruppa» stemte imot. Forstå det de som kan.

Etter min oppfatning var de to bygdene kun ute etter å redde sine egne skoler.

AUF kom med forslag om Messenlia og Åsen, noe vi fra Mesnali stemte for. Det kunne eventuelt vært Messenlia/Lismarka. Messenlia som hele tiden var den foretrukne skolen i førsteomgang burde jo vært med. Nå blir det det dyreste alternativet som blir valgt, men da er det vel ikke en budsjettsak lengre. Jeg synes ikke det har noe med demokrati å gjøre, å kjøre en sak på denne måten. Vel var det flertallet, men det er fremgangsmåten jeg trekker fram her. Hensikten lå jo klart opp i dagen. Dette er ikke politikk, men fiksfakseri. Lykke til med videre partiarbeid, men det blir uten min deltagelse.

Inger V. Leine, Ringsaker