Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningstallet i Innlandet står på stedet hvil etter årets første kvartal.

Økt tilflytting og innvandring gjør at det bor 371.254 innbyggere i fylket. Det er er like mange som i forrige kvartal.

I de forskjellige kommunene ser det imidlertid annerledes ut. Noen har en tydelig positiv utvikling, mens andre sliter med fraflytting.

Sjekk din kommune i tabellen.

De grønne tallene viser altså at det i dag bor flere personer i kommunen, enn i det nevnte kvartalet. Røde tall viser at det i dag bor færre i kommunen i dag.

Størst befolkningsvekst hadde Ringsaker, Lillehammer og Gausdal fra fjerde kvartal 2021.

Landet sett under ett økte folketallet med 10 300 personer i 1. kvartal, og er nå 5 435 500.