Det ser altså ikke ut, i og ved byggeområder i Kvitfjell. Etter snøsmeltinga er bygningsavfall synlig nesten over i alt i områdene hvor byggeaktiviteten er høyest.

Utbyggere flest sier i sakens anledning at de tar avfallshåndteringen på alvor. Ingen vil påta seg rollen som syndebukk.

Bildene sier alt. Dette er uakseptabelt, og det er pinlig. Og det sier mye om alvoret når daglig leder av Alpinco mener kommunen må kreve byggestopp der utbyggere ikke tar tilstrekkelig ansvar.

Det er ubegripelig at selvjustisen ikke er sterkere blant utbyggere som skal selge prosjekter der nærhet til natur er vesentlig. De visuelle inntrykkene i forsøplede byggeområder kan neppe være god reklame. Selv om dette først og fremst er et vintersportssted der snøen skjuler det meste den tida på året da trafikken er stor, er området en del av det Kvitfjell et lokalsamfunn skal leve med hele året.

Vi har snakket om plast på avveie noen år. Ingen kan være i tvil om at det er nulltoleranse for plastavfall. Vi har sett hvilke skader et materiale som ikke brytes ned kan forårsake i naturen, og de visuelle inntrykkene mellom hytteveggene er faktisk det minst problematiske ved dette.

Det er bra at alpinanlegget bruker ressurser på rydding, men rydding er å fikse på en skade som aldri skulle skjedd. Det er dessuten neppe nok til å hindre at vær og vind flytter mye av søppelet ut i den nære naturen.

Det er bra at utbyggere tilsynelatende har tatt affære etter at de ble kontaktet av alpinanleggets eier. Samtidig er det ganske så holdningsløst dersom slik elendighet må påpekes av andre før mannskaper får beskjed om å rydde. Her er det åpenbart noen som må ettergå egne rutiner, og som ellers gambler både med naturomgivelser og eget rykte. Slike har intet i Gudbrandsdalens utbyggingsområder å gjøre.