NVE oppfordrer kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer om å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene.

Det er sendt ut farevarsel på gult og oransje nivå. Mye snø har smeltet i løpet av helga, og for store deler av Sør-Norge er det varslet flom den kommende uken.

Forsikringsselskapet Frende kommer med sine tips for å sikre deg best mulig mot mulige vannskader.

Sørg for åpne avløp

Enkle tiltak I flomutsatte områder gjør befolkningen mye selv, for å sikre verdiene sine når flomvarselet kommer, skriver Frende i en pressemelding.

– Det er viktig å sørge for at avløp og kummer er åpne. Da kan vannet renne fritt bort fra området ditt. Hvis du tenker at det kan komme vann inn i kjelleren eller garasjen din, er det lurt å løfte tingene opp fra gulvet, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende forsikring.

– Rydd bort alt som kan bli tatt av flomvannet i hagen og på tomten og hold dører og vinduer til kjelleren lukket, fortsetter hun.

Ikke utfordre naturkreftene

– Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av kvister og annet rusk og rask, eller fordi risten foran ikke er rensket. Her har lokal beredskapsmyndighet et ansvar for å begrense skaden, men det er fint at alle følger med litt ekstra i utsatte områder. Samtidig er det viktig å huske på at du skal holde deg unna steder med stor vannføring, sier Slettemoen.

Hvert år det er flom er det mye å gjøre for forsikringsselskapene. Slettemoen sier at de har forberedt både takstfolk og skadeapparat.

– For kundene er det viktig at noen kommer så fort som mulig, for å berolige dem og gi dem råd, og dokumentere skadene. Slik vet de at vi er i gang med skadebehandlingen.