I Lillehammer og Øyer tar det mer enn to måneder å få behandlet en helt ordinær byggesak. De to kommunene bruker dobbelt så lang tid på det som må kunne beskrives som forholdsvis rutinemessig håndtering av det som burde være ekspedisjonssaker, sammenliknet med øvrige kommuner i Innlandet.

Den enkle dommen, er at dette holder ikke. Det standardiserte svaret fra Lillehammer kommune til folk og virksomheter som venter, peker på stor saksmengde og ferieavvikling som forklaringer. Trolig er det mer komplekst enn som så. Byggesaksavdelingens ledelse viser til at de bruker mye tid på mangelfulle søknader. Det er vel neppe slik at andelen ufullstendige søknader er høyere i Lillehammer og Øyer enn i andre Innlandskommuner?

Leder av planutvalget, Knut Arne Vassdokken (Ap) forventer at digitalisert saksbehandling vil bidra til kortere behandlingstider. Han peker samtidig på mange krevende og kompliserte byggesaker, som delforklaring på tregheten i systemet.

For folk og selskaper i byggesakskø, er forklaringer og bortforklaringer av begrenset interesse. De må peke på byens politikere, som igjen må peke på kommunedirektøren.

Det finnes kommuner å lære av ...

I 25 år har det blitt jobbet med Kostra, et altomfattende system for rapportering fra kommunene. Med dette verktøyet kan Lillehammer og Øyer sammenlikne seg med hvem som helst, for å få et bilde av hvordan de ligger an. Det geniale med dette verktøyet, er at de forholdsvis enkelt også kan lete seg fram til kommuner som har både kort saksbehandlingstid og god orden i sakene. Det er mulig å finne kommuner å lære av. Se side 10

Sender svar om at de ikke rekker fristen: – Loven er forpliktende, påpeker Statsforvalteren

Fikk trøbbel og måtte utsette byggingen i to år: – Det ble bedre av naboklagene