Dette lappeteppet er en fylkesveg: – Katastrofalt dårlig!

Vedlikeholdet på fylkesvegene i distriktet er stort. En av de vegene som har aller størst etterslep er fylkesveg 417 mellom Kvam og Vinstra.