Det vil ta tid før vi får se totalregnskapet for konsekvensene av koronapandemien. Det virker som både gevinstene og tapene kan bli større enn vi forstår i dag. De mest grunnleggende forutsetninger for våre liv er i ferd med å endres; sikkerhet, helse, arbeid, økonomi, velferd, reise, kommunikasjon og samværsformer.

Det er en god egenskap å se etter positive konsekvenser av endringer. Thomas Hylland Eriksen uttrykte det slik: En krise kan også åpne mulighetenes vindu. Vi velger hvordan vi går videre etter dette, men det er også lett å miste noe på veien.

Nettets kvalitet og ulempe

Det blir sagt at Norge har gjennomgått åtte års digital utvikling på åtte uker. Den digitale kommunikasjonen er overraskende effektiv. Bedriftene som koordinerer videokonferanser blomstrer. Seminarer, styremøter, egentlig så vil hele utdanningssystemet se annerledes ut i framtiden.

De siste par månedenehar jeg selv gjennomført flere zoom-forelesninger og deltatt på zoom-seminarer og møter. Noe fungerer veldig bra; det er mindre støy, ofte et sterkt fokus på ordene som blir sagt og samtalene kan bli veldig strukturerte. Med en god dagsorden kan en rekke over mye på kort tid og med reduserte kostnader. Det er også lettere å avslutte møtet til avtalt tid.

En forelesning kan gjøres på Skype uten at kvaliteten nødvendigvis reduseres. Den digitale teknologien gjør det mulig å observere, kommunisere, skape en nærhet og se reaksjoner. Ikke minst øker den tilgjengeligheten for flere.

Hva er det så som blir borte? På Skype er det lett å få sagt alt man har planlagt å ville si, men det er også ofte alt man får sagt.

Lillehammer som forsoningsarena

Nansenskolen og Nansen Fredssenter har gjennom 25 år hatt Lillehammer som fysisk møteplass, en forsoningsarena for parter i konflikt. I 2014 ble vi kontaktet av en forsker fra Østerrike, Birgit Allerstorfer. Hun ønsket å følge et dialogseminar over en uke. Hun observerte en gruppe lærere fra en videregående skole i Mostar, Bosnia-Hercegovina.

Hvorfor er dette relevant nå?

Jeg ble minnet på Allerstorfer sitt arbeid, på grunn av diskusjonen vi har rundt digital kommunikasjon. Når mennesker kommer i konflikt, begynner ofte en demonisering av de andre og endimensjonale oppfatninger får utvikle seg. Den pågående polariseringen i våre samfunn forsterkes i segregerte digitale rom.

Koronapandemien har begrenset vår bevegelse i det fysiske rom. Viruset har begrenset vår mulighet til å gå over brua til de andre. Redusert mobilitet betyr at man tilbringer mer tid med sine egne.

Våre fysiske rom

Det var nettopp vår bruk av de fysiske rom Allerstorfer var interessert i. Vår bruk av fysiske rom som Olympiaparken, Maihaugen, GLØR, Storgata, Hunderfossen familiepark, Søre Ål barneskole, Nansenskolen og en hagefest hjemme i Bekkefaret. Hun brukte uttrykket «unconditional spaces», åpne og inkluderende rom, for å beskrive disse møteplassene.

Hva var det med disse fysiske møteplassene som gjorde dem spesielle, og vekket Allerstorfer sin interesse? Europa ble mer enn et kart. Det ble et levende sted med mennesker. Europa ble større både for de besøkende fra Mostar og menneskene de møtte i Norge.

Et besøk på GLØR resirkuleringsstasjon gjorde deltakerne kjent med forskjellige metoder å resirkulere på. Dette var noe de oppdaget sammen. Noe de hadde en felles interesse av å gjøre noe med enten de var serbere eller albanere, kroater eller bosniere.

Fordelen ved de fysiske møtene er alle pausene, mellomrommene, de uformelle samlingene. Serbere og albanere kan møtes digitalt og diskutere mulige grenseendringer, men de kan ikke møtes digitalt for å spille basketball, danse, synge gamle Balkan-sanger eller elske.

Noe av det mest betydningsfulle med de fysiske møtene er oppdagelsene av hverandres mangfoldige identiteter. Når man effektiviserer møtene til bare ren kommunikasjon, er det noe som forsvinner. Når man etter en zoomsamtale trykker «leaving the conversation», så forlater man ikke bare samtalen men også samværet. Ofte haster man videre til neste møte. Det blir vanskeligere å dra det hele i gang igjen.

Søppelsortering som forsoning

Lillehammer videregående skole har i kjølvannet av Nansenarbeidet i området startet et utvekslingsprogram med den videregående skolen i Stolac, 40 kilometer fra Mostar. Når elevene fra Stolac kommer til Lillehammer så kjenner de ikke hverandre fra før. Når Lillehammer videregående skole besøker Stolac, kommer kroatiske og bosniske foreldre sammen som verter. De ville ellers ikke hatt et felles prosjekt.

Nå vil GLØR bli en sterkere samarbeidspartner i utvekslingsprosjektet. Verden henger i hop. Søppelsortering på Lillehammer kan bidra til forsoning i Hercegovina.

Dialog er ikke noe mennesker i konflikt sterkt ønsker. Det er vanskelig å være helt ærlig med folk en ikke respekterer eller anerkjenner. En god dialog kan styrke relasjoner, men gode relasjoner må også bygges før en god dialog kan komme i gang. Allerstorfer var opptatt av hvordan bruken av de fysiske møteplassene, de åpne rommene, kan endre samværsformer og relasjoner mellom mennesker.

Digitalisering effektiviserer deler av kommunikasjonen, men bidrar ikke til at det usagte blir utforsket.

Forutsetningen for den gode dialogen

Besøkene på Hunderfossen, Maihaugen og Olympiaparken var ikke turistmål. Besøket på Søre Ål skole var ikke bare for å se en skole de aldri hadde sett før (åpen skole), men for å stimulere den felles samtalen rundt hva slags utdanning vi ønsker for våre barn.

Besøket i Lillehammer kommune var ikke primært for å lære av Lillehammer, men for å bli tatt høytidelig, bli respektert og etablere relasjoner til en kommune på samme størrelse. Å gå ned trappene i hoppbakken er en opplevelse av å stirre på trappetrinnene foran seg og å heve blikket mot horisonten.

En slik vekselvirkning av nærsynthet og vidsyn er relevant i de fleste konflikter.

Elevene og lærerne som kom fra Bosnia-Hercegovina, kom fra etnisk delte skoler med morgenskift og kveldsskift. De hadde derfor hatt lite kontakt med hverandre før ankomsten til Lillehammer.

Allerstorfer dokumenterte hvordan vi mennesker samhandler med de fysiske rom vi befinner oss i, og hvordan bevegelsene og møtene i rommene var en forutsetning for den gode dialogen.

Hun minner oss derfor på hvor viktige disse fysiske rommene er for vår kommunikasjon.

Steinar Bryn, Nansenskolen

Steinar Bryn

Lillehammer

Steinar (64) er nominert sju ganger til Nobels fredspris. Nå gir han seg etter 25 år: – Min måte å jobbe på er egentlig gått ut på dato