Gå til sidens hovedinnhold

Diesel eller strøm?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det har igjen oppstått en diskusjon om hva som er best med hensyn til energi for bilers fremdrift – fossilt eller elektrisitet. Denne gangen er det Drivkraft Norge, som het Norsk Petroleumsinstitutt fram til 2017. Dette er en bransjeforening for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. De har fått gjennomført et livssyklusstudium der de sammenligner klimautslipp fra en diesel-Golf og en elektrisk Golf. Rapporten er resultatet av en metastudie (studie av andre studier). Den begrenser seg til utslipp av CO₂ – den behandler ikke utslipp av NOx og svevestøv fra forbrenning av fossilt drivstoff.

Drivstoff Norge konkluderer med at en dielsel-Golf slipper ut mindre CO₂ enn en elektrisk Golf under et helt livsløp. Dieselen de putter på tanken er «HVO (hydrert vegetabilsk olje) Diesel 100» som er biobasert og utelukkende fremstilt av fornybare råvarer.

En kan undre seg over at Drivkraft Norge bruker penger på dette når det finnes mange tilgjengelige rapporter utført av universiteter og anerkjente forskningsmiljøer, som har analysert dette på vitenskapelig og objektivt grunnlag.

Jeg har sittet sammen med Drivkraft Norge i Norsk Standard komité 32 Bioenergi. Det var mye om å gjøre for dem å unngå innblanding av biodrivstoff i det fossile. Nå er tydeligvis biodrivstoff fint å ty til, for å unngå elektrifisering av bilparken.

Faktum er at biodrivstoff slipper ut ca. samme mengde CO₂, NOx og svevestøv fra forbrenning som fossilt drivstoff. I de offisielle regnstykkene settes CO₂-utslippet lavt fordi omløpstiden er kort (mindre enn 100 år), mens det fossile drivstoffet ble dannet for flere hundre millioner år siden. CO₂ fra fossilt drivstoff bidrar med ny CO₂ til atmosfæren. Elbiler slipper ikke ut CO₂, NOx og svevestøv fra forbrenning under bruk. Heller ikke svevestøv fra bremseklosser (elbiler bremser med elektromotoren). Utslippene av svevestøv fra dekk og veg er det samme som fra fossile biler (vekt på bilen bidrar ikke før en kommer opp i lastebiler og busser).

Biomasse er en begrenset ressurs og nyttes best til mat, fôr og varme. Å omforme biomasse til flytende drivstoff er svært energikrevende. Når det etterpå injiseres i en motor med 30–40 prosent virkningsgrad, blir energiregnskapet svært dårlig. Bruk av biodrivstoff bør begrenses til tungtransport i luften og til havs – og kanskje til lands.

Å gjenvinne CO₂ gjennom fotosyntese fra forbrenning av biomasse/biodrivstoff kan altså ta inntil 100 år. Det er lenge i verdens klimaperspektiv – vi må redusere reelle utslipp nå.

Folk på landsbygda kjøper få elbiler, men de er ikke dumme. Teknikk og drivstoff står sentralt innen industri, jordbruk og skogbruk.

Innbyggerne i Innlandet forstår seg på fakta basert i teknologi og respekterer rapporter fra akademia. Men, i likhet med resten av befolkningen, kan de nok la seg villede av tendensiøse rapporter, fordi vi da får inntrykk av at vi kan holde på som før – i en fossil verden.

Jørgen Erik Galtestad, Biri