I en tid hvor mer og mer konsum foregår på digitale plattformer er det viktigere enn noensinne med godt utbygd bredbånd, mobilnett og digital infrastruktur. Utbygging av digital distribusjon er avgjørende for norske bedrifters kommersielle muligheter generelt. Og for mediehusene i Innlandet er det helt avgjørende for å kunne gi brukerne god digital tilgang til nyhetsbildet.

I Innlandet har de drøyt 20 mediehusene virkelig levert gjennom koronapandemien, både informasjon og dypere innsikt lokalt. I tallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ser vi at mediebruken i hele landet har økt kraftig under koronapandemien. Veksten er størst hos de redaksjonelle nyhets-nettstedene. Mange mediehus har også har tatt store steg i utviklingen av nye digitale fortellerteknikker. Og dette er blitt tatt godt imot av brukerne. Folks digitale mediebruk har aksellerert. Nå er flertallet av abonnementene digitale, hele 2,1 millioner brukere har digitalt abonnement på en avis.

Stadig flere nordmenn mener det er viktig å bruke et variert utvalg av nyhetskilder, og å være oppdatert på nyhetsbildet til enhver tid. Pandemien har tydeliggjort rollen redaktørstyrte, journalistiske medier har. Det er her befolkningen får informasjon, og det er disse mediene som holder et kritisk øye med hvordan ansvarlige myndigheter håndterer krisen og som fungerer som en arena for debatt – funksjoner som gjerne kalles medienes samfunnsrolle. Det bygger tillit.

Dette er positivt og sørger for at vi har opplyste innbyggere som har et bredt tilbud å velge i. Men for at dette skal fungere trenger vi en god utbygging av den digitale infrastrukturen i hele Innlandet. Med god mener vi at dette må skje på en måte som gjør at brukerne får reelle valgmuligheter når tilbyder av infrastruktur skal velges, altså må vi sikre reell konkurranse i dette markedet. Også må det vært fart nok slik at innholdet lar seg laste ned raskt. Brukeropplevelsen må sikres ved at en enkelt og effektivt kan holde seg oppdatert.

Innlandet har en dekning på 80 prosent (over 100 mbit.), noe som er av det laveste i landet. I tillegg er det store variasjoner mellom kommunene. Dekningen i kommunene varierer fra 24 til 98 prosent!

Mediebransjen leverer journalistikk og vil nå brukerne på alle plattformene. Nå trengs enda ett digitalt løft i innlandet slik at dette blir mulig i praksis.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet
Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftene