Innbyggerne i de 25 kommunene som er rammet av tiltak som følge av utbruddet i Nordre Follo blir bedt om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Regjeringen understreker at det også gjelder hytteturer.

– Det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. De som allerede er på hytta blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk, varsler regjeringen.

I en anbefaling om tiltak Helsedirektoratet ga søndag ble det derimot åpnet for at folk i de berørte kommunene kunne dra på hytta.

Helsedirektoratet mener slike reiser bør kunne gjennomføres på visse vilkår:

* Personer som er omfattet av forskriften kan benytte egen hytte i annen kommune.

* Bare reise med egen husstand og ikke motta besøk.

* Fortrinnsvis handle inn i egen kommune.

* Kan benytte nærbutikk i hyttekommune, men må da ta særskilte smittereduserende hensyn, gå i butikken utenom de travle tidene.

Disse rådene er imidlertid ikke del av de tiltakene regjeringen la fram søndag kveld.