Disse kjemper om å drifte riksvegene: 200 millioner skiller tilbudene

Tilbudene fra de tre selskapene som vil ta på seg sommer- og vintervedlikeholdet på riksvegene i Gudbrandsdalen varierer fra 222 millioner kroner til 427 millioner kroner.