Disse lokale vegstrekningene skal asfalteres i 2020

I løpet av sesongen blir 650 kilometer riksveg asfaltert i Norge. Her er oversikt over de lokale strekningene som blir fornyet.