Vegvesenet har inngått 27 kontrakter verdt over 1,1 milliarder kroner.

Sjekk oversikt over hvilke veger i din kommune som får ny asfalt nederst i saken.

Hvilke strekninger som skal få ny asfalt, ble planlagt høsten 2021. Dersom enkelte veger har fått betydelige skader i løpet av vinteren, så kan Vegvesenet velge å omprioritere eller justere omfanget. Hvert år måles dekketilstanden på alle riksveger, og får ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfalten, samtidig som de ser hvordan tilstanden på vegen utvikler seg.

Asfalteringen pågår som regel ut september.

Klimakrav

Før har det vært vanlig å ha lavest pris som tildelingskriterie på asfaltkontraktene, men Vegvesenet stiller nå også klima- og miljøkrav i kontraktene. I 24 av 27 kontrakter i år er CO2-utslipp vektlagt, og i én av kontraktene kan entreprenøren få redusert konkurransesummen dersom de forbedrer asfaltdekkets kvalitet eller reduserer miljøkonsekvensene. I de to siste er det krav om at det skal være lavtemperaturasfalt.

Dette er det fjerde året CO2-utslipp vektes ved tildeling av kontrakter, og Statens vegvesen har gode erfaringer.

– Vi ser at det har en effekt med 13 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra 2020 til 2021. Asfaltentreprenørene er positive til at en offentlig byggherre som Statens vegvesen stiller klimakrav, og vi har fått bare gode tilbakemeldinger på dette, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder asfalt, i en pressemelding.