Disse skaper problemer på vegene

Av

Sau som ligger i vegbanen, skaper farlige situasjoner.