Disse to fylkesvegene er gjort om til forkjørsveger

To fylkesveger i Lillehammer og Gausdal er gjort om til forkjørsveger. Statens vegvesen forventer at dette vil øke trafikksikkerheten på vegene.  

DEL

Arbeidet med å skilte om fylkesveg 2528 Baklivegen i Lillehammer og Gausdal og fylkeveg 2528 Kveinvegen i Gausdal til forkjørsveg er snart ferdig, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. Her heter det også:

– Tidligere erfaringer med veger av denne typen viser at antallet ulykker og personskader går ned når de blir gjort om til forkjørsveger sier seniorrådgiver Jan Rune Vilhelmsen som jobber med trafikksikkerhet og trafikkregulering i Statens vegvesen.

- Færre ulykker

- Det å få ned tallet på ulykker er viktigste årsak til at disse fylkesvegene blir gjort om til forkjørsveger, sier Vilhelmsen.

- I gjennomgangen som Vegvesenet har gjort av vegene, legger vi blant annet vekt på trafikkmengde, ulykker, kollektivtrafikk og andel turisttrafikk. Økt bruk av forkjørsveg gir et mer entydig og selvforklarende vegnett. Nå i overgangsfasen oppfordrer vi alle som ferdes på Baklivegen i Lillehammer og Gausdal og Kveinvegen i Gausdal til å sjekke skiltingen ekstra nøye, slik at de får med seg at vegene blir skiltet om, sier Vilhelmsen ifølge meldingen fra Statens vegvesen.

Artikkeltags