Disse tre selskapene vil drifte riksvegene i Gudbrandsdalen

Tre selskaper konkurrerer om å få drifte riksvegene i Gudbrandsdalen de neste fem årene: Mesta AS, Stian Brenden Maskinservice AS på Dovre, og Presis Vegdrift AS med adresse Nesttun ved Bergen.