Disse vannverkene i Gudbrandsdalen fikk pålegg fra Mattilsynet

19 av 50 kontrollerte vannverk i Gudbrandsdalen hadde feil eller mangler, og fikk derfor pålegg da Mattilsynet hadde storkontroll.