Disse vil bli avdelingsleder på Søre Ål bo- og servicesenter