Disse vil bli oppvekstsjef og rektor i midlertidige stillinger

Det er tre søkere til stillingen som oppvekstsjef i Dovre kommune. To søker stillingen som rektor på Dovre barneskole.