Det skriver Forsvarets Forum.

Nåværende sjef hos Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, begynner i ny jobb etter sommeren. Han skal nå over i det private næringslivet, og starter hos konsulentselskapet Advansia, som spesialiserer seg på prosjekt- og byggeledelse.

Se hele søkerlista:

  • Oberst Kjell Olav Myhre (50), sjef CCR (Cyberforsvarets CIS-regiment)
  • Kommandør Ronny Helmersen Kristoffersen (48), assisterende avdelingssjef E-tjenesten
  • Brigader Halvor Johansen (52), sjef Cyberforsvarets operasjonssenter
  • Oberst Torger Gillebo (55), sjef Planseksjonen
  • Kommandør Ronny Hansen Astor (54), sjef N6 (samband og kommunikasjon) Sjøforsvaret
  • Oberst Roger Samuelsen (52), sjef Cyberforsvarets våpenskole
  • Oberst Stein Hammer (54), avdelingssjef J6 (IKT-avdelingen i Forsvarsstaben)

Cyberforsvaret består av fem avdelinger.