Gå til sidens hovedinnhold

Distriktspolitikk i 110 km/t

Dag Norvald Hansen

Varaordførerkandidat Øyer Arbeiderparti

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E6 binder Norge sammen. Fra sør til nord og over til vest. Den er selve hovedpulsåra mellom Oslo og Trondheim for både næringsliv, ferierende og lokalbefolkning.

Nå går debatten om utvidelse av E6 Storhove-Øyer. Meningene er mange, og dette er en viktig sak som berører mange i Øyer kommune. Som politikere har vi et ansvar for å ivareta Øyer kommunes interesser, men samtidig kan vi ikke fraskrive oss det fellesansvar vi har for å bidra til en funksjonell og god vei for hele landet.

Jordbruk og næringsliv er store bidragsytere i Øyer, og det samme er reiseliv, hytteeiere og alle de aktivitetene og ringvirkningene rundt Hafjell. Derfor må vi støtte opp om en løsning som vil bidra til fortsatt utvikling i kommunen vår. En utbygging av E6 vil bidra til et enda mer attraktivt Øyer, da kortere transporttid gir mer nærhet til Oslo-området. Det er viktig for en kommune som er vertskap for et så stort antall deltidsinnbyggere.

Øyer kommune drives og går bra, men vi har også våre utfordringer, som andre utkantkommuner. En firefelts E6 til Øyer vil være et godt bidrag til å beholde og tiltrekke seg nye næringer. Vår kommune vil kunne tilby nye og varige arbeidsplasser. Vi ønsker å skape en levende kommune, og da er vi avhengige av at yngre bosetter seg, blir værende eller kommer tilbake til sin hjemkommune. Da er det avgjørende at det er mulig å skaffe jobber til par og familier som kunne tenke seg å flytte hit.

Hvordan vi ivaretar våre interesser i Øyer, vil være viktig. Slik jeg ser det, vil en løsning med to kryss, Ensby og Granerudmoen, være best. Hvis Nye veier ivaretar alt det som står i reguleringsplan/planprogram fra 30. april, samt alle de 29 lover, forskrifter, meldinger, rundskriv og utredninger, som det skal tas hensyn til, sammen med de 68 innspill fra berørte, da kan vi forvente et godt alternativ for ny E6.

Vi må bidra til en god løsning, både for lokalbefolkningen og for de mange som bruker E6 til næring og fritid. Jeg synes leserbrevet fra de øverste listekandidatene fra Øyer Senterparti, er å fraskrive seg medbestemmelse og finne fremtidsrettede løsninger. Det vil være god distriktspolitikk for Øyer med ny og utvidet E6 fram til Granerudmoen, med de forutsetninger som ligger til grunn i planprogram og innspill fra berørte.

Derfor sier Øyer Arbeiderparti ja til en god distriktspolitikk med ny E6 i 110!