De undertegnende bedrifter og organisasjoner arbeider sammen for å fremme næringsutvikling i Skåbu. Dette er nødvendig for at bygdesamfunnet skal overleve. Skåbu har komparative fortrinn innen turistrelaterte næringer – basert på store utmarksområder, tilgjengelighet og vakker natur.

Det hersker stor enighet om at større satsning på turisme er avgjørende for at Skåbu i fremtiden skal kunne skape og bevare arbeidsplasser i bygda. Etableringen av DNT-hytta er et viktig initiativ som fremmer utvikling og promoterer Skåbu som turistdestinasjon.

Det store engasjementet og arbeid for realisering av Dronningsetra – som gjennom en årrekke er nedlagt av Den Norske Turisforening (DNT), vil gjøre Skåbu til et foretrukket start/stopp for turer i Jotunheimen og Langsua.

Som følge av en etablering av ny DNT-hytte ved Strålvatnet vil stinettet i og rundt Skåbu ytterligere tilrettelegges for allment bruk. Sammen med Skåbu reiselivsutvikling og Skåbu Bygdautvalg arbeider vi med å utvide mulighetene for friluftsliv for tilreisende og bygdafolk.

Vi ser frem til å samarbeide med DNT for å styrke næringsliv og utvikling i Skåbu.

Jonny Berglund, Skåbu Bygdautvalg
Sven Sæther, Skåbu Eiendomsselskap AS
Pål Hallvard Virik, Skåbu Tradisjonsbygg AS og
Skåbu Fjellgrend AS
Jannicke Haug Doksæter, Skåbu Fjellhotel AS