DNT vil slette urørt natur med ny turisthytte

- Vil DNT være bekjent av å være en organisasjon som sletter de siste rester av urørt natur i Norge? spør Arnt Orskaug. Grønne områder på kartet, er såkalt urørt natur.

- Vil DNT være bekjent av å være en organisasjon som sletter de siste rester av urørt natur i Norge? spør Arnt Orskaug. Grønne områder på kartet, er såkalt urørt natur.

Av
DEL

leserinnleggI den siste tiden har en kunnet lese i GD om uenighet mellom grunneiere og DNT Gudbrandsdalen om plassering av ei ny DNT-hytte. Den har fått navnet Dronningsetra selv om den ikke skal bli ei seter, men et selvbetjent moderne turisthytte kostnadsberegnet til 7 mill. kr, og med sengeplass til 35 ski- eller fotturister.

Grunneierne vil ikke ha Dronningsetra der DNT vil ha den. DNT ønsker å bygge nær Strålvatnet som ikke er langt fra Sikkilsdalen, hvor de kongelige har sin fjellresidens. Ikke vil grunneierne heller ha noe bygging av vei for anleggsmaskiner og varetransport inn i det veiløse naturskjønne området som hevdes å være artsrikt.

Grunneierne har slett ikke noe prinsipielt mot DNT og synes DNT gjør en flott innsats for friluftslivet. Men de mener Dronningsetra ikke kan bygges ved Strålvatnet av naturvernhensyn. En av grunneierne er så raus at han tilbyr DNT gratis hyttetomt på egen eiendom 2–3 km unna på Flekkmoen, som han mener også vil kunne tjene DNTs behov for sentral beliggenhet i forhold til sti- og løypenett og ikke minst minimale naturinngrep.

I GD lørdag 12. september kunne en lese at Opplandsavdelingen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) også har engasjert seg i saken. NOF mener i likhet med grunneierne at Dronningsetra ikke kan ligge ved Strålvatn av naturvernhensyn. Nå vil saken igjen havne på Nord-Fron kommunes bord. Kommunen som tidligere har gitt dispensasjon til DNT til å bygge ved Strålvatn. I tillegg har NOF henstilt til Fylkesmannen om også å se på saken igjen.

I grunnen er det merkelig, at naturforvaltningen hos Fylkesmannen ikke har satt ned foten for DNTs tomteønske ved Strålvatn allerede fra starten. Naturforvaltningen er ellers meget kjapp med å stoppe eller stille begrensende krav, dersom lokale eiere eller brukere av utmark vil foreta selv de minste tekniske inngrep.

Fylkesmannens passivitet i saken med Dronningsetra, tror jeg har å gjøre med at den statlige naturforvaltningen og mektige DNT står på god fot med hverandre. Det samme nære forholdet til forvaltningen har også NOF. Jeg holder en knapp på at NOF og grunneierne vil vinne dragkampen mot DNT om hvor Dronningsetra ikke kan bygges – så sant forvaltningen følger sine vanlige prinsipper. DNT ville først legge turisthytta inne på setervollen til Vetlvassetra. Men det sa setereieren av forståelige grunner nei til. Men enten en bygger turisthytta nær ved Strålvatn eller på setervollen til de veiløse setrene like ved, så vil Dronningsetra i denne lokalitet slette urørt natur, ifølge kartverket over «Inngrepsfrie naturområder i Norge» (INON) Dette er et vernepolitisk verktøy laget av den statlige naturforvaltningen på 1990-tallet. INON skaper et bilde av et stort tap av såkalt urørt natur eller villmark utover 1900-tallet og fram til i dag.

Jeg mener å huske at minst en statsminister i sin nyttårstale rundt millenniumsskiftet har brukt tall fra INON. Dette for å begrunne for folket, at Norge måtte verne større arealer – og slik har det blitt. Vurderingskriteriene i INON av hva som er inngrepsfri natur, har blitt kritisert bl.a. av landbruksnæringen. Men naturvernbevegelsen synes nok INON er nyttig, og jeg har ikke registrert at DNT har ment noe annet.

INON er et interaktiv kart som ligger åpent på nettet for alle. Naturforvaltningen bruker det til å holde oversikt over gjenværende arealer uten moderne tekniske inngrep – såkalt urørt natur eller villmark. Urørt natur begynner først 1 km fra vei, kraftlinje, regulert vann, bygg og andre teknisk inngrep. Fra 1 til 3 km fra nærmeste tekniske inngrep ligger lavest kategori inngrepsfri natur, lysegrønt på INON-kartet. Fra 3 – 5 km ligger den mellomste kategorien, grønt på kartet. Lengre enn 5 km fra nærmeste tekniske inngrep ligger den høyeste kategorien og edleste inngrepsfrie naturarealene, mørkegrønt på INON-kartet.

Med Dronningsetra inkludert vei inn til hytta i det området DNT helst vil ha den, så vil inngrepet slette urørt natur, ifølge INON- kriteriene. Dronningsetra vil bli liggende på eller kloss i lysegrønt område på INON-kartet. Naturvernmyndighetene vil måtte gå inn på INON-kartet og nedgradere urørtkategoriene i en sirkumferens på 5 km rund der DNT helst vil ha hytta. Bygges hytta derimot der setereieren tilbyr gratis tomt, på Flekkmoen, vil ikke urørt natur slettes på INON-kartet. Vil DNT være bekjent av å være en organisasjon som sletter de siste rester av urørt natur i Norge?

Arnt Orskaug, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags