Gå til sidens hovedinnhold

Dobbeltspor er del av den grønne framtiden

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I krisepakkene som skal ta oss inn i framtiden bør vi prioritere de prosjektene som er bra for klima og miljø. Dobbeltspor til Lillehammer er et godt eksempel på et slikt prosjekt. Å satse på jernbane gir både jobber og klimavennlig transport. I den siste krisepakken fra regjeringen er det 600 millioner til vedlikehold og utbedring av vei og 200 millioner til slike tiltak på jernbane. Vi bør få en sterkere satsing på jernbane i Norge, og dobbeltspor til Lillehammer bør framskyndes.

Framtiden etter corona-krisen er grønn, fordi de valgene vi tar nå avgjør om vi klarer å håndtere klima-krisen. Vi har erfart hvor viktig det er å ha tilstrekkelig selvforsyning. Samtidig er det verken mulig eller ønskelig for Norge å være oss selv nok. Vi kommer til å være avhengig av handel og tillitsfullt samarbeid med andre land for å dekke behov og møte felles utfordringer, selv om vi satser på selvforsyning. Vi har et medansvar for andre som ikke stopper ved grensa. Både nasjonal næringsutvikling og handel med andre land krever transport. La jernbane bli den grønne pulsåren som bidrar til å ivareta selvforsyning og utvikle framtidas næringsliv.

Dobbeltspor til Lillehammer må være en del av jernbanesatsingen. Med dobbeltspor vil det ta en time og tjue minutter å reise fra Lillehammer til Oslo, og under tjuefem minutter å reise mellom Lillehammer og Hamar. Det vil ha positive virkninger ikke bare for folk i Hamar og Lillehammer, men også for person- og godstransport fra Oslo til Trondheim. Hvert år fraktes 1,8 millioner tonn stykkgods mellom Oslo og Trondheim. Av disse blir 950 000 tonn fraktet på bane. Med dobbeltspor vil kapasiteten til å frakte gods bli firedoblet. Dette eksempelet sier noe om betydningen jernbanen har, og målet må være å øke andelen gods på bane.

Næringslivet i regionen har gitt tydelig uttrykk for at det er behov for dobbeltspor til Lillehammer. Ett argument som er trukket fram er befolkningsutvikling. Bedre mulighet for pendling kan avlaste tilflytting til Oslo. Å ha folk bosatt i regionen gir skatteinntekter og tilgang på kompetanse. Regionen har flere hytteområder, og satser på bærekraftig turisme.

Det er flott at regjeringen ivaretar klima ved å framskynde investeringer i fangst og lagring av CO2, slik SV har kjempet for. Men det er rom for en enda grønnere satsing i krisepakkene til regjeringen, av hensyn til både klima og næringsliv. La oss prioritere jernbane sterkere, og la oss få fart på dobbeltspor til Lillehammer.

Kaia Paulsen, leder, Lillehammer SV