Med dobbeltspor til Lillehammer er effekten at Oslo - Hamar kan kjøres på under en time, og Oslo - Lillehammer på en time og tjue minutter. Mellom de to Mjøsbyene vil tidsbruken være på under 25 minutter. Frekvensen vil dobles til to tog i timen. Dobbeltsporet forventes til Hamar innen 2026 og til Lillehammer i 2034. Hvis Lillehammer skal med i denne tidshorisonten, må planleggingen av strekningen nord for Hamar komme nå.

1.1.2020 etableres Innlandet fylkeskommune. Våre lokalpolitikere har tatt til orde for at dobbeltspor på Dovrebanen er det samferdselsprosjektet som har størst betydning for å bygge Oppland og Hedmark sammen.

Planleggingen og utbyggingen av InterCity-strekningene skjer i flere trinn, «innenfra og ut». «Den indre ring» hvor Hamar medregnes, er tatt høyde for. For «den ytre ring» som omfatter Lillehammer mangler foreløpig planleggingsmidler, som er en forutsetning for realisering i tide.

Dette er også løftet frem i GD på lederplass den 8. november – og viser at det er nettopp nå et samlet Innlandet fylke må stå på for å sikre realisering.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil bli påminnet saken, og at et samlet næringslivskorps med NHO Innlandet og lokale næringsforeninger stiller seg bak at et vedtak om at planleggingsmidler for strekningen Moelv – Lillehammer må komme nå. Midler for Brumunddal – Moelv er allerede på plass, og prosessen må ikke stoppe her.

Antall mennesker som potensielt vil kunne ta toget er langt større enn antall mennesker som pt er registrert bosatt her. Det nye Innlandet Fylke vil bli Norges største hyttefylke, hvor Lillehammer-regionen alene har over 25.000 hytter, - en attraktiv turistdestinasjon som nylig fikk tittelen «Bærekraftig reisemål».

Det vil bli mer attraktivt å være bosatt Innlandet – både for dem som allerede bor her og dem som vil vurdere flytting. Dette er et vesentlig poeng med Intercity satsingen; Den «skal virke begge veier», styrke andre byer for å avlaste presset inn mot de store byene – i dette tilfellet Oslo-regionen. Pendleravstanden vil ikke være vesentlig lenger enn forflytning tvers gjennom Oslo. Økt bosetting og innpendling i våre områder vil øke skatteinngangen, kompetansen og verdiskapingen til Innlandet.

Alle gode argumenter og problemstillinger som kan tydeliggjøre formålet blir nå veid, samlet og kommunisert gjennom Jernbaneforum Sør, et prisverdig initiativ fra Ringsaker kommune. Initiativet trenger bred tverrpolitisk støtte fra hele Innlandet og målet er å stå sammen for å øke presset ovenfor dem som sitter på planleggingsmidlene. I den anledning behøver vi også at våre lokalaviser bidrar til å øke presset på beslutningshavere ved å være talerør til lokalbefolkning, beslutningstakere – og hyttefolket og bruke sin journalistiske profesjon til «svinge pennen» slik at også beslutningspendelen vil svinge i vår favør.

Et kraftfullt arbeid fra et tverrpolitisk Innland, med sterkt press fra et samlet næringsliv, i sterke allianser nord- og vestover, skal bære frukter. Planleggingsmidler for strekningen Moelv – Lillehammer må komme nå.

Eli Kristine Saastad, styreleder, Lillehammer Næringsforening
Kjetil Schonhowd; styreleder, Lillehammer Sentrum Drift
Frode Svarstad, styreleder, Lillehammer Industriforening
Tor Rullestad, Næringssjef i Ringsaker
Per Henry Vassdokken, styreleder, Midt Gudbrandsdal Næringsforening
Jon Kristiansen, Regiondirektør, NHO Innlandet
Iver Erling Støen, LO Innlandet
Bjørn Nørstegård, styreleder, Visit Lillehammer