Eierne av Strandtorget ønsker Vinmonopolet inn blant sine leietakere på Strandtorget. Motivet er tydelig og ganske så utilslørt: å få flere forbipasserende på E6 til å legge turen om kjøpesenteret, og da i særdeleshet de av trafikantene som er på veg til hytta i Gudbrandsdalen.

Motstanden er forutsigbar, og forslaget blåser liv i gamle debatter om kundekampen mellom sentrum og Strandtorget. Blant Lillehammers politikere, som faktisk har makt og myndighet til å bestemme hvor vidt Vinmonopolet får lov til å åpne avdeling på Strandtorget, er det trolig fortsatt stor skepsis til en etablering som kan påvirke annen handelsomsetning i sentrum negativt.

Jens Nordahl i Vinmonopolet mener handelsstanden har lite å frykte med to polutsalg i Lillehammer, og viser til at en ny avdeling vil tiltrekke seg kunder som ellers handler på Gjøvik, Rudshøgda, i Øyer, i Gausdal og i Ringebu.

Det er ingen grunn til å tvile på at et pol på Strandtorget berører sentrum. Erfaringstall fra andre byer kan si oss noe om omfanget på en mulig omsetningssvikt, men gir ikke eksakte svar. Vi tror likevel Nordahl har rett i at mye av omsetningen vil de ta fra utsalg i andre kommuner. Dette er med andre ord en sak som angår flere enn lillehamringene, og da først og fremst de kommunene som er helge- og ferieverter for hyttefolket; Gausdal, Øyer og Ringebu.

Det rammer bygder der varehandelen er enda skjørere enn i Lillehammer, der kampen om fritidsinnbyggernes penger allerede er både intens og utfordrende, og der et fall i varehandelen vil aktualisere en ny runde i debatten om hvor vidt disse bygdene sitter igjen med noe som helst etter å ha bygget ned mye av utmarka.

Slik er dette også en debatt om hva Lillehammer skal være for sitt nærmeste omland, og dermed også sak som bør engasjere folk i Gausdal, Øyer og Ringebu. Vi er normalt tilhengere av at folk gjøre sine innkjøp så nært der de lever sine liv som mulig, enten det er hjemme eller på hytta.