Dommen i Vinstra-saken faller torsdag

VINSTRA-SAKEN: Bak ved dommerbordet sitter fra venstre lekdommer Jostein Ruud, tingrettsdommer og administrator Ingulf Nordahl, lekdommer Laila Irene Brøste og vara-lekdommer Ola Einar Krok. Foran fra venstre sitter de rettspsykiatriske sakkyndige; psykologspesialist Alexander R. Flaata og spesialist i psykiatri Terje Tørrissen.

VINSTRA-SAKEN: Bak ved dommerbordet sitter fra venstre lekdommer Jostein Ruud, tingrettsdommer og administrator Ingulf Nordahl, lekdommer Laila Irene Brøste og vara-lekdommer Ola Einar Krok. Foran fra venstre sitter de rettspsykiatriske sakkyndige; psykologspesialist Alexander R. Flaata og spesialist i psykiatri Terje Tørrissen. Foto:

Torsdag faller dommen i saken mot den 17 år gamle gutten som drepte en 16 år gammel jente på Vinstra i fjor. Dommen vil imidlertid ikke bli offentlig før fredag. Dommen vil ikke bli forkynt i rettsmøte, men direkte overfor partene.

DEL

Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, la ned påstand om forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år, mens forsvarer Nora Hallen la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det avgjørende spørsmålet i retten har vært om den tiltalte 17-åringen var tilregnelig da drapet ble begått. De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at han var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon. Hun ga i retten også uttrykk for at 17-åringen ikke vil kunne få den hjelp han trenger i fengsel.

Det er knyttet stor spenning til dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett – både ut fra tilregnelighetsspørsmålet og i lys av tiltaltes unge alder. Fra mange hold er det gitt uttrykk for at alt peker i retning av at dommen – uansett utfall – vil bli anket videre til lagmannsretten, og at straffeutmålingen til sjuende og sist vil havne i Høyesterett. Blant annet fordi det foreligger svært få retningsgivende høyesterettsdommer i saker som dette.

Artikkeltags