Domstoladministrasjonen  følger Stortingets vedtak

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ranveig Øverby skriver i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen om debatten om fremtidig domstolstruktur. Noe av det hun skriver må baseres på misforståelser eller mangel på informasjon. Jeg tillater meg derfor å kommentere noen av hennes påstander.

Øverby hevder at det vil være opp til oss i Domstoladministrasjonen å avgjøre i hvilke rettssteder det skal være virksomhet, dersom Regjeringens forslag til struktur blir vedtatt. Dette stemmer ikke med det forslag Stortinget nå behandler, hvor det foreslås «en regel om behandling av saker der de geografisk hører hjemme som vil være avgjørende for å sikre at det opprettholdes aktivitet på samtlige rettssteder, og slik bidra til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne den samme nærheten til domstolene som i dag.» I tillegg er vi i Domstoladministrasjonens styre svært tydelige: Vi vil være lojale mot Stortingets vedtak. Dersom rettskretsalternativet vedtas, er bevaringen av rettsstedene en del av det politiske kompromisset. En endring av dette vedtaket i framtiden må derfor avgjøres på det politiske plan. Derfor vil styret umiddelbart be om at det utarbeides en investeringsplan for å ruste opp alle dagens rettssteder til tilfredsstillende standard, og inngå langsiktige leiekontrakter på disse stedene.

Domstoladministrasjonen kan ikke på egen hånd nedlegge rettssteder. Noen hevder at vi har myndighet til dette etter domstolloven § 25, 1.ledd. Vi har ingenting imot at denne bestemmelsen oppheves. Dette vil i så fall fjerne all tvil om at det er politikerne som bestemmer domstolstrukturen.

Dette er en reform for å styrke effektiviteten i saksavviklingen og kvaliteten på domstolene i hele landet. Med denne reformen vil også domstoler i distriktene kunne gjennomføre moderat spesialisering, noe de ellers er for små til, og dermed delta i den framtidige organiseringen av for eksempel barnesaker. Jeg viser til at regjeringen har signalisert at denne delen av Særdomstolutvalgets innstilling skal gjennomføres. Denne reformen er et godt kompromiss mellom hensynet til mer effektive domstoler og god distriktspolitikk. Den truer ikke små domstoler, den sikrer dem. Vi i styret mener alle i Norge har rett til et like godt domstoltilbud, uansett hvor de bor.

Bård Tønder, styreleder i Domstoladministrasjonen

Mangel på kunnskap, eller et bevist ønske om å spre feil-informasjon?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags