Domstoler i klar endring

DOMSTOLER: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil helt sikkert ta domstolsorganiseringen til Stortinget.

DOMSTOLER: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil helt sikkert ta domstolsorganiseringen til Stortinget. Foto:

DEL

GD MENER
Et bredt juridisk miljø i Lillehammer-regionen mobiliserer for å sikre et fortsatt videre domstolsmiljø i Lillehammer. Begrunnelsen er enkel å forstå. Byen har et bredt faglig miljø, anført av advokater, jusmiljøet ved høgskolen og hos Fylkesmannen.

Like viktig er hvem rettsapparatet skal være til for, med lange avstander til innbyggere som kan få noe med rettsapparatet å gjøre – jordskifteretten inkludert.

Solberg-regjeringen sørget også på dette området for etablering av et ekspertutvalg med liten eller ingen tilknytning til de miljøene som nå reagerer sterkest. Fagmiljøer utenfor Oslo-gryta var nærmest ikke representert.

Desto sterkere har reaksjonene vært ute i landet – faglig og politisk. Det kom også fram da et trettitalls advokater fra Gudbrandsdalen og Lillehammer mandag var samlet for å utforme en slagplan for å sikre Lillehammer som et fortsatt rettssted.

At Lillehammer må komme i tillegg, er det mange og gode grunner for

Det er positivt med et så tydelig engasjement. Ingen kan være i tvil om at forslagene vil komme til en politisk behandling. Også i Stortinget. Men først skal utredningen ut på høring. I høringsrunden blir det viktig å få fram at Lillehammer ikke skal slå ut verken Gjøvik eller Hamar som rettssteder. Men at Lillehammer må komme i tillegg, er det mange og gode grunner for.

Det er argumenter for at domstolene trenger å bli sett nærmere på. Det vil også særlig Ap komme til å vise til. Kan hende kommer ikke denne saken til Stortinget før etter valget i 2021. Med et mulig regjeringsskifte kan domstolene bli et nytt eksempel på at både Arbeiderpartiet og Høyre ser behov for forandring.

Løsningen vil i så fall være avhengig av hvor langt Senterpartiet også ser behov for det samme. Debatten framover vil avhenge av hva slags endringer som skal tillegges vekt. Dette er en sak vi vil høre mye om.Se side xx

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags