Gå til sidens hovedinnhold

Domstolstruktur kan ikke løsrives fra all annen politikk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg kom nylig med en rapport med gjennomgang av Norges domstolsstruktur og forslag til endringer.

Sammensetningen av utvalget, uten representanter for lokale tingretter, er uheldig. Det kan være årsaken til at man uten videre kobler størrelse og kvalitet. Imidlertid er det slik at flere mindre tingretter driver kvalitativt godt faglig sett og effektivt.

Domstolsstruktur som sikrer en viss tilstedeværende dømmende myndighet i hele landet vil sikre at domfelte dømmes av likemenn, og gi rettssystemet legitimitet også utenfor de største byene.

Høyre er et seriøst styringsparti, vi er opptatt av å være et bredt favnende parti som ivaretar den helhetlige politikken for både bygd og by. Vi er opptatt av at staten må opptre enhetlig og helhetlig.

Strukturelle grep i én sektor må understøtte de overordna politiske føringene og ikke kun ha syn for snevre sektorinteresser. Arbeidsplasser, av den type kompetanse som en domstol innehar, er viktig i et lokalsamfunn.

Tap av viktige kompetansearbeidsplasser og forlenget reisetid for alle som er en del av domstolsapparatet er uønskede konsekvenser.

NOU-en skal nå på høring. Vi tror neppe forslagene vil bli stående i sin nåværende form etter den politiske behandlingen av forslagene. Statsministeren vedgår i uttalelse til NTB at forslaget fra Domstolkommisjonen om å kutte antallet tingretter fra 60 til 22 er drastisk.

I stortingssalen fredag uttalte statsminister Erna Solberg at «måten de har lagt det opp på, er sannsynligvis et altfor sterkt grep. Vi må gjøre tiltak for å sikre at vi har gode domstoler med god kvalitet, men også at vi er til stede i hele landet».

Vi er sterkt uenige i konklusjonene til Domstolkommisjonen. Det synes som utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse.

Utvalgets forslag vil slik de fremstår, være et brudd på samfunnskontrakten og innebære en dramatisk omlegging av domstolsstrukturen som ikke tar inn over seg det politiske samfunnsoppdraget.

Det var ikke i ekspertutvalgets mandat, men det er til gjengjeld i politikernes mandat fra folket!

Ingjerd Schou, Østfold, Elin Agdestein, Nord-Trøndelag, Solveig Sundbø Abrahamsen, Telemark, Olemic Thommessen, Oppland, Jonny Finstad, Nordland, Norunn Tveiten Benestad, Agder, Liv Kari Eskeland, Hordaland, Marianne Synnes Emblemsvåg, Møre og Romsdal, Michael Tetzschner, Oslo - alle stortingsrepresentanter, samt Hanne Alstrup Velure, Lesja, landsmøtevalgt sentralstyremedlem