Lokalpolitikken i Dovre er sannelig en gave som ikke slutter å gi. Først var det et slektstreff med datter som ordfører og mor som varaordfører. Nå går Dovre fra et slektstreff til et klassetreff. Det har oppstått en slags merkelig mobbesak der rådmannen skal ha følt seg mobbet av noen politikere i Dovrelista. Dette har vi riktignok ikke fra rådmannen selv, men fra politikerne i Dovrelista som er "sjokkerte" og "stumme" - og har ifølge seg selv ikke mobbet noen. Og så kommer den tunge uttalelsen: "Skrugstad har hatt Botten som lærer på barneskolen, og de har kjent hverandre siden. At han skal ha mobbet noen, er utenkelig, mener den tidligere eleven." (GD 16.11.22)

Magne Botten og Mathias Skrugstad, tidligere lærer og elev, beskriver den politiske situasjonen i Dovre som «fryktelig vanskelig». De mener at det ikke er noen sin bestemte skyld, men et resultatet av at de ikke har klart å finne en god nok samarbeidsform.

At lokalpolitikken i Dovre er en kontinuerlig vits har en naturlig årsak. Dovre har bare et par tusen innbyggere. Det er altfor lite for å kunne drive en kommune på en profesjonell måte. Lokalpolitikken i Dovre, som er en farse, er et kroneksempel på det.

Hva skal vi med Dovre, egentlig? Mikrokommuner uten tilflytting Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre burde snarest slå seg sammen for å øke sin egen vitalitet, habilitet og profesjonalitet.

Sanna Sarromaa, Lillehammer