Dovre må ta grep som smerter skikkelig

Fred Arne Hessen *** Local Caption *** Fred Arne Hessen

Fred Arne Hessen *** Local Caption *** Fred Arne Hessen Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

La det være helt klart, Dovre skal få skikk på økonomien. Men, da må vi ta grep som smerter skikkelig. Kommunen har brukt ostehøvelprinsippet lenge nok. Det området som det er mulig å ta skikkelig grep på nå er i skolen. Skolene har de siste årene fått noen nedskjæringer som har satt Dovremodellen delvis ut av spill, men Dovre scorer fortsatt meget godt på dette området i kommunebarometeret. Tiden er kommet for å gjøre endringer, drastiske endringer. Dovre Høyre er klar på at Dovre barneskole må legges ned og elevene flyttes til Dombås skole. Vi vet at skolesektoren får reduserte tildelinger og skal vi opprettholde dagens kvalitet, noe vi skylder våre etterkommere, er nedlegging av Dovre skole eneste løsning. Kvalitet i opplæringen er like viktig som det økonomiske grepet. Vi beholder Dovremodellen og gir oss innsparing på ca. 3 mill.

Dette er de kortsiktige løsningene. Vi må også arbeide langsiktig for å unngå at vi blir færre innbyggere. Innbyggerantallet går ned med ca. 15 i året viser prognosene. Dette tilsvarer ca. 1 mill. i reduserte overføringer per år.

Et av tiltakene er å legge til rette for private næringsdrivere, både eksisterende og nye. Vi må ha flere arbeidsplasser slik at Dovringer forblir dovringer og det er plass til nye, men da må det være arbeidsplasser til dem. Vi kan ikke basere oss på offentlige arbeidsplasser, vi må ha private arbeidsplasser som kan generere skatteinntekter til kommunen.

Dovre Høyre håper at næringsutvikling kan bli satt i høysetet, både blant politikere og administrative ansatte i kommunen, vi må lene oss fremover å gi gass. I en slik satsing, må alle bidra, jeg har nevnt to grupper, men vi må heller ikke glemme de næringsdrivende og kanskje NTNU/NHO bør involveres i ett slikt arbeid. Prinsippene i ett slikt arbeid må være samarbeid, samarbeid og samarbeid.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags