Guidene må be om tillatelse for å gå i Rondane: - Trekk hele forslagetoss

Ingen dialog i forkant og kort høringsfrist. Nå frykter reiselivet i Sel at forslaget om organisert ferdsel i Rondane kan få store konsekvenser for dem.