Dovres grunnskoleresultat i landstoppen – Ringebu lavest av kommunene i dalen

Elevene som gikk ut av Dovre ungdomsskole i vår plasserte kommunens grunnskoleresultat i landstoppen. I Gudbrandsdalen er det Ringebu som kommer dårligst ut.