Peer Gynt trues med utfasing av støtten fra Kulturrådet med virkning fra 2020. Lederen for rådet har uttalt til Dagbladet at de med varselet ønsker å starte en dialog med Peer Gynt. Hun uttrykker videre følgende:

«Peer Gynt er utfordrende med tanke på at de går med overskudd og hvordan det føres tilbake til driften».

Hva i alle dager er galt med at Peer Gynt går med overskudd som føres tilbake til driften? Det må da være lov å lykkes!

I 2018 oppnådde Peer Gynt AS et resultat før skatt på kr. 1.020.000. Dette utgjør 3,8 prosent av omsetningen. Jeg kan ikke med beste vilje skjønne at dette er et problem. Peer Gynt AS har drevet godt i mange år og overskuddet går i sin helhet til kunstnerisk utvikling. Forestillingen fornyes hvert andre til tredje år. Skal man straffes for god økonomistyring?

Og hvilket signal sender Kulturrådet til andre aktører som mottar tilsvarende støtte som Peer Gynt? Her risikerer man dramatiske kutt på grunn av et sunt og moderat overskudd i virksomheten. Bør man da sløse bort offentlige kroner på slutten av året for å gå i null eller i minus? Det kan da umulig være meningen.

Virkningene vil bli dramatiske både for Peer Gynt AS og hele Midt-Gudbrandsdalen dersom det varslede kuttet blir en realitet. I følge Marit Lien i Peer Gynt AS vil årlig inntektstap utgjøre fem millioner kroner når man også inkluderer betydningen kuttet vil få for annen offentlig støtte. Dette vil skje i løpet av to år.

For et selskap med en omsetning på ca. 26 millioner kroner vil dette naturlig nok få konsekvenser. Hvert år kommer flere titalls tusener til Gålå for å ta del i den nasjonalromantiske forestillingen ved Gålåvatnet. 80 prosent av de besøkende kommer fra andre steder enn Gudbrandsdalen. Dette er gjester som både trenger mat og overnatting, og de fleste bor på hoteller og hytter i nærheten.

I 2016 hadde stevnet nesten 30 000 besøkende, noe som ga ringvirkninger for det lokale næringslivet på hele 100 millioner. For en region med relativt lav verdiskapning har dette svært stor betydning.

Peer Gynt er en solid merkevare som markedsfører hele Bygde-Norge og samtidig setter Midt-Gudbrandsdalen på kartet. I tillegg bidrar Peer Gynt til å styrke den lokale identitetsfølelsen. Rundt 300 frivillige bidrar hvert år under stevnet, noe som selvfølgelig er helt avgjørende for Peer Gynt AS. Samtidig betyr det mye for de frivillige selv. Mange opplever å få utfordre seg selv på en måte de ellers ikke ville fått mulighet til. For enkelte har også amatøroppdrag på Gålå ført til en senere yrkeskarriere innenfor musikk og teater.

Peer Gynt-stevnet er viktig for hele regionen, og sammen må vi bidra til at den positive utviklingen kan fortsette. Jeg vil bruke mine kanaler for så langt som mulig å påvirke fremtidige vedtak i positiv retning.

LES OGSÅ: Hvorfor skal noen som har blitt mobbet, isolert på skolen og kanskje ikke fått hjelp, flytte hjem for å stifte familie på samme plassen?

LES OGSÅ: Moglegheitenes region