– Dramatisk for Lom – kan miste inntekter tilsvarende en lærerstab

Distriktskommunenes kraftinntekter er under press, nå som et ekspertuvalg har lagt fram et forslag til endringer i skattesystemet for norsk vannkraft. Flere av GDs kraftkommuner kan miste titall millioner kroner på budsjettet sitt. Se oversikt her.