Drapssaken på Vinstra kommer opp igjen i retten i april

Det er satt av 11 dager til Vinstra-saken i Eidsivating lagmannsrett.