Drar i tvil kommunens vilje til næringsutvikling

Kommunestyremedlem Odd Morten Taagvold (H) stiller kritiske spørsmål til Dovre kommunes vilje til å skape nye arbeidsplasser på Hjerkinn.