Gå til sidens hovedinnhold

Drift av idrettsanlegg i Lillehammer

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jonas Øglænd har i to debatt-innlegg tatt til orde for nedleggelse av Lillehammer Olympiske Bob- og Akeanlegg. Øglænd legger delvis bedriftsøkonomiske hensyn til grunn. Dersom det er et kriterium for videre drift vil trolig samtlige kommunale og nasjonale idretts- eller kulturanlegg måtte stenge. Bob- og akeanlegget har en kostnad for Lillehammer kommune som alle anlegg driftet av kommunen eller Lillehammer Olympiapark AS. Slik vil det også være dersom vi skal tilby et godt tilbud for barn og unge og for folkehelse og turisme.

Det Øglænd ikke tar hensyn til i sine betraktninger er det kommersielle resultatet i anlegget og de ringvirkninger dette gir for reiseliv og turistnæring i regionen. I 2018 ble det kjørt 11 600 turistturer i anlegget og dette genererer inntekter til Lillehammer Olympiapark AS og er også en viktig brikke i arbeidet som Visit Lillehammer gjør for å beholde turistene lenger i regionen for å øke inntjeningen for regionens næringsliv.

Øglænd støtter seg også på en interpellasjon fra Terje Rønning i kommunestyret i 27. september i 2018 der det hevdes at bruken av anlegget i starten av sesongen ikke er økonomisk bærekraftig. Denne tidlige treningen gir anlegget betydelig inntekter og overskudd i denne perioden. Det er også verdt å notere at betalte treningsinntekter er mer enn dobbelt så høye i dette anlegget sammenlignet med de skianleggene som Lillehammer Olympiapark drifter.

Det er heller ikke riktig at man ikke påtar seg store og viktige arrangementer resten av sesongen. Vinteren 2019/2020 starter med en internasjonal konkurranse i aking i begynnelsen av oktober og deretter er anlegget belagt i 7 av ukene fra uke 42 til uke 7 med internasjonal kvalifisering til ungdoms-OL, 1 Europa-cup og totalt 4 uker med World-cup-konkurranser. I tillegg til dette kommer NM-arrangementer. Dette gir sammen med treningsopphold, betydelige ringvirkninger til overnattingsbedrifter og næringslivet i området.

Lillehammer Olympiapark AS jobber kontinuerlig for å forbedre driften i anleggene og har fra 2018 fått med stat og fylkeskommune på en tredeling av driftskostnadene til idrettsdrift i anlegget. Det er ingen sovepute og vi fortsetter arbeidet for at driftsresultatet skal bli så godt som mulig. Vi tror ikke på nedleggelse av dette anlegget eller andre idrettstilbud i våre anlegg som ikke er egnet til å gi overskudd. Da vil tilbudet til innbyggerne bli svært begrenset.

I tillegg mener Jonas Øglænd i et nytt innlegg i GD 30. juli at tilstanden i Olympiaparkens anlegg ikke er god og at det er et betydelig etterslep på vedlikehold og investeringer. Øglænd har kontaktet oss om dette på telefon og fått dette avkreftet. At han likevel velger å påstå dette er underlig. Samtlige anlegg har store arrangementer og avvikler et betydelig antall treningstimer for idretten. Alle anleggene godkjennes teknisk av de internasjonale forbundene fortløpende og ingen av våre anlegg har vesentlige mangler. Løpende vedlikehold gjennomføres fortløpende og det er ingen påkrevde investeringer på kort sikt.

Vi har planer om oppgraderinger og nyinvesteringer for å sikre at alle anlegg har topp internasjonal standard, men dette vil skje over tid og uten de store investeringsbehovene. Her er det viktig å skille mellom investeringsbehov for løpende drift og de tall som vi tror Øglænd bruker og som har vært spilt inn som investeringsbehov i arbeidet med rammene for et nytt, fremtidig OL. Som kjent er kravene til et OL-arrangement vesentlig høyere enn kravene vi møter ved ordinær drift.

Øglænd hevder også at en langsiktig og helhetlig strategi er fullstendig fraværende. Vi kan bekrefte at denne strategien er på plass og den følges av administrasjon, styret og eier. For 2018 så medførte dette arbeidet at selskapet hadde et driftsoverskudd på nesten 1,5 mill. som brukes på videre utviklingen av anleggene til beste for idretten og innbyggerne.