Gå til sidens hovedinnhold

Driften og Aps styring har vært under enhver kritikk

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kommunens egen kontrollkomité har forlangt en selskapskontroll av det kommunale aksjeselskapet Lillehammer Skifestival (LSF), som arrangerte World Cup fra 2012 til 2018. «LSF mottok til sammen vel 93 mill. kroner i støtte for årene 2012 til 2018. Av dette var 25,5 mill. kr offentlig støtte, hvorav 17 mill. kr fra Lillehammer kommune og 8,5 mill. kr fra Oppland fylkeskommune». I tillegg kommer et lån fra det kommunale selskapet LG Holding på ca. 6,4 mill. kr slik at det totale tapet for Lillehammer kommune blir 23,4 mill. kroner. Rapporten er krystall klar og knusende: Driften og Aps styring har vært under enhver kritikk.

I tillegg kommer brudd på aksjeloven:

  1. Selskapet er oppløst uten ekstraordinær generalforsamling som loven krever.
  2. Kreditorene har fått en ulik dekning av det de hadde til gode i selskapet.
  3. Daglig leder ga World Cup deltakerne ordre om å betale for overnattingen til LSF istedenfor direkte til hotellene slik det ble praktisert ved tidligere World Cup arrangementer.
  4. Norges Skiforbund eide 30 % av LSF. Ved oppløsningen av selskapet dekket Lillehammer kommune 100 % av tapet.
  5. Ved alvorlige brudd på aksjeloven skal det vurderes om styremedlemmene har et personlig ansvar.

Fylkesmannen har som oppgave å påse at offentlig forvaltning følger loven. Ovenstående er så alvorlig at det burde være i alle parters interesse å få saken belyst av fylkesmannen på en profesjonell og upartisk måte.